76. Ivar Ivarson Sletto fortel om presten og Galne-Birte.mp3

Ivar Ivarson Sletto fortel om presten og Galne-Birte

From: Intervjusamlinga i Ål bygdearkiv