267. Marta Larsen Rime - Lars Hallingstad fortel at bestefaren hennar delde arbeidet inn etter månefasane.mp3

Marta Larsen Rime - Lars Hallingstad fortel at bestefaren hennar delde arbeidet inn etter månefasane

From: Intervjusamlinga i Ål bygdearkiv