3. Syver Nygard fortel om då han,Tomas Dokken og'n Heime-Knut voro ette jento.mp3

Syver Nygard fortel om då han, Tomas Dokken og'n Heime-Knut voro ette jento

From: Intervjusamlinga i Ål bygdearkiv