26 Borghild Nestegard Noss fortel om gamle brudlausskikkar - inkje nedskreve.mp3

Borghild Nestegard Noss fortel om gamle brudlausskikkar

From: Intervjusamlinga i Ål bygdearkiv