197. Andres T Hagen fortel um skolegång med lærarane Birigt Rime og Halvor Ness og um konfimarsjonstida.mp3

Andres T Hagen fortel um skolegång med lærarane Birigt Rime og Halvor Ness og um konfimarsjonstida

From: Intervjusamlinga i Ål bygdearkiv