191. Ola Perstølen fortel om at dei i gamal tid voro so god te å låte på lur og prillarhodn at dei kunna skjøne inan på lang avstand.mp3

Ola Perstølen fortel om at dei i gamal tid voro so god te å låte på lur og prillarhodn at dei kunna skjøne inan på lang avstand

From: Intervjusamlinga i Ål bygdearkiv