188. Ola Perstølen fortel om stølsstyren og stølslivet.mp3

Ola Perstølen fortel om stølsstyren og stølslivet

From: Intervjusamlinga i Ål bygdearkiv