176. Ola Hajem fortel om skatt, rentur og dei økonomiske forhalda.mp3

Ola Hajem fortel om skatt, rentur og dei økonomiske forhalda

From: Intervjusamlinga i Ål bygdearkiv