132. Knut Sveinunggard fortel om då han var gjætlegut.mp3

Knut Sveinunggard fortel om då han var gjætlegut

From: Intervjusamlinga i Ål bygdearkiv