A

Andres T Hagen fortel at han er søn tå Tore Amundsen Plassen og Astri Pedersdatter Vareberg
Andres T Hagen fortel at han flutte te Tollefhagene og gjette hjå Tollef og Birgit Strand
Andres T Hagen fortel at han var gjetargutt hjå Strand og Laa
Andres T Hagen fortel om ferda til Amerika
Andres T Hagen fortel om Kaja og Hans Bruun og spelemenna Ola Dekko og Eivind Hollebakken
Andres T Hagen fortel om levemåten i fjellbygdene i Hallingdal før
Andres T Hagen fortel om Ole Varberg, Johannes Vangen, Erling Bækkestad og aviser han kunne lese
Andres T Hagen fortel um skolegång med lærarane Birigt Rime og Halvor Ness og um konfimarsjonstida

Anne Bergo fortel om bruk av låg, gjødsel og mose som for til krytyre
Anne Bergo fortel om eit brudlaup på Nerol
Anne Bergo fortel om jenta som fødde og hadde barnet med i onna på Nestegard dagen etter

Anne Helling fortel om ei fjellreis dei hadde åt Toviken for mange år sea [Tekstfil]
Anne Helling fortel om gardadn dei hev hatt 
Anne Helling fortel om koss dei kommo over ænadn [Tekstfil]

Asle Aslesen Bakka fortel om då dei henretta han Kleme-Nils på Sundre [Tekstfil]
Asle Aslesen Bakka fortel om krytyrhandel i og utanfor dalen [Tekstfil]

B
Birgit Olsdotter Noss fortel om noko som hende på Vesle-Dengerud

Birgit Solheim fortel om då mor hennar tente neafor
Birgit Solheim fortel om då ho sjøl tente nerafor
Birgit Solheim fortel om stølslivet

Borghild Nestegard Noss fortel om gamle brudlausskikkar 
Borghild Sundre fortel om haugafolk på Sundre

E
Eilev Vangen fortel om då han gjette sau i Bjordalen for Nils Holto og Asle Skalle

Eirik Larsen Sveingard fortel om lorden

Eirik Rimehaug fortel om då han var gjetergut
Eirik Rimehaug fortel om han Botolvs-Per
Eirik Rimehaugen fortel om oldemor si Ågot Larsdotter Nordre Rime 

Eirik Sveingard fortel om jakt og fiske
Eirik Sveingard fortel om Lein, driftekarar og ulike stølar
Eirik Sveingard fortel Raggsteindalen og Fauglifjorden

Embrik Ellingsgard fortel frå Jonsstøle og Gravabotn då han va smågut 

G
Gjerturd Myreslåtta Knausen fortel om forholda i Hol rundt århundreskiftet, kyrkjesongar Reinton

H
Helga Holo fortel ei bjødnhistorie
Helga Holo fortel ko bestemora Birgit Sevatsdotter Holo sa
Helga Holo fortel om noko gamalt som er virkelegheit 

Håkon Aslesen Medgard fortel ei bjødnehistorie
Håkon Aslesen Medgard fortel om då bestefar hass va gjætlegut på Haugestøle
Håkon Aslesen Medgard fortel om langåskøyringi i 1912
Håkon Torsteinsslåtta fortel om bloddemming

Håkon Torsteinsslåtta fortel om bruk tå måse
Håkon Torsteinsslåtta fortel om bryning tå ljåen
Håkon Torsteinsslåtta fortel om då far hass fødd 1825 va tenestgut på Krosshaug
Håkon Torsteinsslåtta fortel om Einhendingen
Håkon Torsteinsslåtta fortel om klavadagadn
Håkon Torsteinsslåtta fortel om ringorm
Håkon Torsteinsslåtta fortel om Stakkestølen
Håkon Torsteinsslåtta fortel om Håkunsgarden sine påfiunn
Håkon Torsteinsslåtta fortel om rype, tiur og hare

I
Ingebjørg Underberg fortel om då ho sjøl var stølkjering
Ingebjørg Underberg fortel om då ho var budeie
Ingebjørg Underberg fortel om Guri og Ingebjør Breiehagen og tvillingsfødsel
Ingebjørg Underberg fortel om solmerkju på stølen
Ingebjørg Underberg fortel om spøkeri
Ingebjørg Underberg fortel om arbeid på støle
Ingebjørg Underberg fortel om livet på stølen

Ivar Sletto fortel om bruk tå ynskjekvist for å finne vatn
Ivar Sletto fortel om då den slemme spelte kort på Røyso
Ivar Sletto fortel om då han gjekk i skulun hjå Lars Gjeldokk
Ivar Sletto fortel om då han gjætte hjå Margit Ruud
Ivar fortel om då Nosen var på Modum  
Ivar Sletto fortel om ei dei kalla Anne Ruud
Ivar Sletto fortel om ein dei kalla Brattåkern
Ivar Sletto fortel om gjeldsvanskelegheiti på ein storgard
Ivar Sletto fortel at presten Kjelstrup va harm på ungdommen som sprang hjå tenestjento hass
Ivar Sletto fortel om presten og Galne-Birte
Ivar Sletto fortel om Svarteboki og korleis Steinsbrune vart til
Ivar Sletto fortel om Trulseguten på ein dans burtpå Fjellset
Ivar Sletto fortel om forskjellige bygslebruk som no era nedlagt
Ivar Sletto fortel om gamle nåbn på støla og hauga

J
Johan Sundre fortel om bryllupskikkidn i Ål

K
Knut Anfinnset fortel om då dei køyrde kløv ifrå Bergstølen og te Gudbrandsgard
Knut Anfinnset fortel om driftidn
Knut Anfinnset fortel om då han og Hermund Haga forsøkte og ta ein sint ukse
Knut Anfinnset fortel om då han, Ola Raggsteindalen og Herleik Kvanneberg forsøkte å ta ein sint ukse
Knut Anfinnset fortel om fehandel under fyrste og andre verdskrig
Knut Anfinnset fortel om Leino sunnafor Trondsgard og nemninga Strandafjorden
Knut Anfinnset fortel om Myrestøle og familien Raggsteindalen
Knut Anfinset fortel om den tide då dei køyrde material over fjellet te Steinbergdalen

Knut Haltehaugen fortel om fjell- og dalstrøk i Hol

Knut Knutsen Pålgardhaugen fortel om Haugafolket

Knut Sveinunggard fortel om arbeid i fjello
Knut Sveinunggard fortel om arbeid på sumarstid
Knut Sveinunggard fortel om bjødn
Knut Sveinunggard fortel om dei som reiste til Amerika
Knut Sveinunggard fortel om då ein skulde til å sjå ette jento
Knut Sveinunggard fortel om då hadde det vore eit dårleg år, eit sloår og mångel på mjøl
Knut Sveinunggard fortel om då han va smågut og skulde til å vera med å veie
Knut Sveinunggard fortel om då han var gjætlegut
Knut Sveinunggard fortel om fiskevatn i Hol
Knut Sveinunggard fortel om fleire slags brød
Knut Sveinunggard fortel om mann på Sveinunggarde som fikk besøk tå haugakjering ved Grønenuten
Knut Sveinunggard fortel om mat te nons
Knut Sveinunggard fortel om matskikkar før i tie
Knut Sveinunggard fortel om Skurdale
Knut Sveinunggard fortel om sollmjølki
Knut Sveinunggard fortel om stølen deira ved Grønenuten
Knut Sveinunggard fortel om tamreinslag

Kristi Hallingstad fortel om livet på stølen

K Løkensgard frå Amerika fortel om Løkensgard-familen i USA (på engelsk)

L
Lars K Haugen fortel lite om koss det va då han va gjætlegut
Lars K Haugen fortel om då dei møtte bjødn bufareftan

Lars Larsen Sundrebråten fortel om Hanse-Nils

Lars Rønning Rudningen fortel om ferda fra Kristiania te Hull, New York og Nord-Dakota
Lars Rønning-Rudningen fortel om ferda te Amerika ned dalen til Kristiania
Lars Rønning-Rudningen fortel om livet i Amerika

Lars Sehl fortel at dei måtte bruke bork og reinmose til brødbaking
Lars Sehl fortel om brenning av myrmalm for å laga jødn
Lars Sehl fortel om då ein bjødn prøvde å grava seg gjenom taket på ein støl
Lars Sehl fortel om ei olle på Hellebu
Lars Sehl fortel om eit lag i Opheim
Lars Sehl fortel om ferdi over fjellet til Lærdal
Lars Sehl fortel om haugafolk
Lars Sehl fortel om ko mor hass upplevde på 1820-talet
Lars Sehl fortel om korleis Ola Svarteberg sat i høgsetet og fekk fortald kem han ville få te kjering - Svarteboka
Lars Sehl fortel om Rangdi Sata og sogndelingi i Ål
Lars Sehl fortel om slaktingi før i tie

M
Margit Myking fortel om då guten Ola vart klein
Margit Myking fortel om gamle joleskikkar
Margit Myking fortel om Hallvor Bråten
Margit Myking fortel om rovdyr

Mari Luksengard fortel om stølsliv

Marta Larsen Rime (Lars Hallingstad fortel at bestefaren hennar delde arbeidet inn etter månefasane)
Marta Larsen Rime fortel at ho måtte gå med budstikke for bestefar hennar
Marta Larsen Rime fortel at mor hennar slo ut mjølk på stølen til dei underjordiske
Marta Larsen Rime fortel at om langfredagen skulde dei ha hardt arbeid
Marta Larsen Rime fortel om bestefaren som var lensmann
Marta Larsen Rime fortel om buføring nattestid
Marta Larsen Rime fortel om joleskikkar
Marta Larsen Rime fortel om julemasker
Marta Larsen Rime fortel om nykjel med hakekors
Marta Larsen Rime introdusert tå Lars Hallingstad

Mikkel Lappegard fortel om buføring
Mikkel Lappegard fortel om gravferd frå Leveld
Mikkel Lappegard fortel om korleis dei varma husa då han var liten
Mikkel Lappegard fortel om Lauvdalen og Beinhovd
Mikkel Lappegard fortel omkorleis dei lagde reisekjerru

N
Nils H Krosshaug fortel om Brandeguten
Nils H Krosshaug fortel om då det kom fatigfolk heimante
Nils H Krosshaug fortel om ein auksjon sy Uppheimsgårdo
Nils H Krosshaug fortel om ein sy Uppheimsgardo dei kalla'n Raude-Rasmus
Nils H Krosshaug fortel om Feta-Knut
Nils H Krosshaug fortel om lensmann sin tenestgut ein dei kalla Halvor Nyhus
Nils H Krosshaug fortel om Olas-Halvor

O
Ola Hajem fortel om dei fyrste åra i butikken hass svigerfar sin
Ola Hajem fortel om dei reisende i handel
Ola Hajem fortel om ferdi frå Kristiania og heim
Ola Hajem fortel om folks vilja te å hjolpe
Ola Hajem fortel om frå då han starta handel på Sundre i frå 1913 og framover
Ola Hajem fortel om handel med fe, sau og hest
Ola Hajem fortel om handelsbetjenten sin, bokføyring og handelen generelt
Ola Hajem fortel om kryttur og sauehandelen
Ola Hajem fortel om pruting og krav te jolegåver te kundan
Ola Hajem fortel om skatt, rentur og dei økonomiske forhalda
Ola Hajem fortel om skulegång med lærar Sevat Løkensgard og arbeid heime
Ola Hajem fortel om slakt og kjøtkontroll i Kristiania
Ola Hajem fortel om tidleg barndom
Ola Hajem fortel om varekjøyringji

Ola K Uthus fortel om far sin på Uthus
Ola K Uthus fortel om nøden i Gudbrandsgard i Hol

Ola Perstølen fortel om at dei i gamal tid voro so god te å låte på lur og prillarhodn at dei kunna skjøne inan på lang avstand
Ola Perstølen fortel om dei store omskiftu i bygdo våre, arbeidet og arbeidsmåtadn
Ola Perstølen fortel om lurlæte, prillarhodnlæte og seljefløytudn
Ola Perstølen fortel om Sander Røo og las frå Olav Sletto
Ola Perstølen fortel om stølsstyren og stølslivet

Ola S Kvinnegard fortel om dei som dreiv med trolldom
Ola S Kvinnegard fortel om då dei hadde smiu på kor gard
Ola S Kvinnegard fortel om då det slo det upp ein svær vermelågi akkorat ifrå den staden der to gamle hadde budd
Ola S Kvinnegard fortel om då uveret kom so brått på dei ved Svaravatnet
Ola S Kvinnegard fortel om om ei gamal fatigkjering som gekk att ette se
Ola S Kvinnegard fortel om reinsjakta

Olav Hjalmeplass fortel om Anne Øvremyro
Olav Hjalmeplass fortel om då dei kjøyrde for åt fjelli før i tiden
Olav Hjalmeplass fortel om tronge tider i Hovet før i tie

Olav Larsgard fortel om dei gamle vegidn myljo Hovet og Vats
Olav Larsgard fortel om Kong Sverre og ei eikre som eite Kongseikra 
Olav Larsgard fortel om Kari ifrå Ådnegard
Olav Larsgard fortel om Kristi Mørk
Olav Larsgard fortel om Leikar-Sander
Olav Larsgard fortel om Rande-Ambjør
Olav Larsgard fortel om Tolleiv som budde på Haga og Tor Villand
Olav Larsgard fortel om Torshaug nea Laugar- bakkin, Raun og Marahaugen
Olav Larsgard fortel om tre guta Eilevsøni i Larsgard, Torstein Larsen Øvrejordo og Settongsgardjenta
Olav Larsgard fortel om Trulseguten

S
Sander Veslegard Sudndalen fortel om arbeidet på gardane og på stølane
Sander Veslegard Sudndalen fortel om isnettfisking

Sjugurd Gurigard fortel om borkebrød
Sjugurd Gurigard fortel om den tie dei reiste burtover fjellvegen
Sjugurd Gurigard fortel om jakt og fangst
Sjugurd Gurigard fortel om lafting
Sjugurd Gurigard fortel om mannen til Anne Helling
Sjugurd Gurigard fortel om mat til bisk og dugurds
Sjugurd Gurigard fortel om skulehuset og då dei gjingo for presten
Sjugurd Gurigard fortel om spetakkel med Arne Pedersen og Ola Skarsgard
Sjugurd Gurigard fortel om uår

Svein Aslaksen Holto fortel om buføring
Svein Aslaksen Holto fortel om då dei for med sau te Oslo
Svein Aslaksen Holto fortel om Nils Nilsen Holto som reiste te Amerika
Svein Aslaksen Holto fortel om prisadn på krytyro
Svein Aslaksen Holto fortel om slaktefeet
Svein Aslaksen Holto fortel om då dei handla med sau

Svein Kittilsen Larsgard fortel om Andres Myrestøle og når han gjette rein
Svein Kittilsen Larsgard fortel om bautasteinen i Hol
Svein Kittilsen Larsgard fortel om brennevinsbrenning før i tida
Svein Kittilsen Larsgard fortel om då han var gjætlegut på Stryknastøle, Halvor og Ola Lein - Leinen
Svein Kittilsen Larsgard fortel om haugafolk på stølen te Tune
Svein Kittilsen Larsgard fortel om Høgfjellskommisjonen
Svein Kittilsen Larsgard fortel om Knut Øsmundset Gjuvo og staden Helveti i fjellet
Svein Kittilsen Larsgard fortel om Ola Torsteinsen Dokken og mobiliseringsordren
Svein Kittilsen Larsgard fortel om sine fyrste leveår
Svein Kittilsen Larsgard fortel om Stryknastølnøse, Skurvestølnøse, Gurostølen, Naurstranden mm
Svein Kittilsen Larsgard fortel om Uruvassfjorden og andre fjordar og vatn i Hol

Svein Nestegard fortel om då Lensmann Lars Harsbøen råkte på'n Hallstein Geilo
Svein Nestegard fortel om ein auksjon på Tufto i Ustedale
Svein Nestegard fortel om Kristi Håkonsdotter Rueslåtta og Ola Vebjørnson Rudningen Hallingstad
Svein Nestegard fortel om spøkriet som va ni Hellingo i Hol

Syver Einarsen fortel om Grøttejuve 
Syver Einarsen fortel om Hanse-Nils
Syver Einarsen fortel om spøkeri nordi fjello som han sjølv upplevde

Syver Nygard fortel lite ifrå Veståse
Syver Nygard fortel om at dei førr brukte å ta vare på bjødnaskalladn
Syver Nygard fortel om bjødnejakta
Syver Nygard fortel om den gamle munnladningsbørsa
Syver Nygard fortel om då dei skulde gjera upp verme på peise
Syver Nygard fortel om då dei skulde stelle til ei gildre
Syver Nygard fortel om Eivind Tungun
Syver Nygard fortel om Fjellset, Øvrestølen, Fekjaåne og fleire andre stølar
Syver Nygard fortel om haugafolket
Syver Nygard fortel om lensmann Pleym i Ål
Syver Nygard fortel om Veite-Johan
Syver Nygard fortel meir om spøkeriet på Tunehago
Syver Nygard fortel om arbeidsforholde før i tida
Syver Nygard fortel om Asle Øyno og spøkeri på Tunehago

Syver Nygard fortel om Botolvs-Per
Syver Nygard fortel om då han,Tomas Dokken og'n Heime-Knut voro ette jento
Syver Nygard fortel om då Håkun Rueslåttun var hos ein doktor
Syver Nygard fortel om då skrubben var i Hagajorde
Syver Nygard fortel om ei nott då krytyre vorto løyst ut tå båse tå haugafolket
Syver Nygard fortel om fiske i gamle dagar
Syver Nygard fortel om jakt
Syver Nygard fortel om jakt i gamle dagar
Syver Nygard fortel om korleis dei brukte furubork og molo te mjøl
Syver Nygard fortel om koss det va i ei likferd den tide
Syver Nygard fortel om Lars Trøo og spøkeriet på Nedre-Sumbreie
Syver Nygard fortel om presten Kjelstrup
Syver Nygard fortel om sportsjakte
Syver Nygard fortel om spøkeri medan folk var på stølane
Syver Nygard fortel om spøkeriet i Hellingo i Hol

Syver Tormodsgard fortel om då Håkunsgarden laga verme på låvetaki
Syver Tormodsgard fortel om då Håkunsgardn ga seg ut for å vera dyrlege
Syver Tormodsgard fortel om då Ola Knutsen Håkunsgard i Leveld lå klein
Syver Tormodsgard fortel om ei hending i Leveld i 1822
Syver Tormodsgard fortel om han Dumme-Petter

T
Torkjell Kveldprud fortel om Ole Anderssen
Torkjel Kvelprud fortel om Birgit Tormodsgard
Torkjell Kvelprud fortel om Yliguten

Torleiv Randen fortel om då han og Embrik Dusegard dro å sauehandel 
Torleiv Randen fortel då dei skullde åt Fødale med nokkle killinga og kvigu

Tormod O Slåtto fortel om han Botolvs-Per

Torstein Seim fortel om dei gamle bryllupskikkidn [Tekstfil]

Å
Ågot Eriksen fortel om buføringi
Ågot Eriksen fortel om då ho var gjetlejente
Ågot Eriksen fortel om heimstølen og langstølen
Ågot Eriksen fortel om stølsdrifta
Ågot Eriksen fortel om ysting