83. Ivar Ivarson Sletto fortel om Trulseguten på ein dans burtpå Fjellset.mp3

Ivar Ivarson Sletto fortel om Trulseguten på ein dans burtpå Fjellset

From: Intervjusamlinga i Ål bygdearkiv