272. Sjugurd Gurigard fortel om skulehuset og då dei gjengo for presten.mp3

Sjugurd Gurigard fortel om skulehuset og då dei gjingo for presten

From: Intervjusamlinga i Ål bygdearkiv