Svein Nestegard.JPG

[Untitled]

From: Intervjusamlinga i Ål bygdearkiv